Sire nesciu
Sire nesciu ca stai an cielu
Cu'bbessa santificatu lu nume tou
Cu'bbegna 'mprima lu regnu tou
Cu'bbessa sempre fatta la Vuluntate toa
Comu an cielu cussì an terra
Dànnilu osce lu pane quotidianu nesciu
E perdunanni li peccati nesci
Cussì comu nui li rimentimu a li nemici nesci
E nu' lassare cu cadimu 'n tentazzione
ma 'lléandenni te lu male.
Amen.
Make Sire nesciu your homepage!