Otče náš
Otče náš, ktorý si na nebesách,
posväť sa meno tvoje;
prid' kráľovstvo tvoje,
bud' vôľa tvoja,
jako na nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš vozdajší daj nám dnes,
a otpusť nám naše viny,
jako i my odpúšťame našim vinníkom.
A neuvod' nás v pokušenie,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
Make Otče náš your homepage!