Otče náš
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť
 nám naše viny, ako i my odpúšťame
 svojim vinníkom, a neuveď nás do
 pokušenia, ale zbav nás zlého.
Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.
Make Otče náš your homepage!