Fader vår
Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja
såsom i himmelen så ock på jorden;
vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss inte i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo
[ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.]
Make Fader vår your homepage!