Дээрде Адавыс!
Дээрде Адавыс!
Сээң адың алдаржызын!
Сээң Чагыргаң чедип келзин.
Дээрге дег, черге база
Сээң күзел-сорууң чогуп бүтсүн.
Амыдыраар хлеб-тараавысты
бөгүн биске хайырла.
Биске буруулуг улусту өршээгенивис дег,
бачыттарывысты база биске өршээ.
Бисти күткүлгеге алыспас кылып көр,
ол ышкаш бузуттугдан бисти адырып көр.
[Чүге дээрге Сээң Чагыргаң, күжүң база алдарың кезээ мөңгеде турар.]
Аминь.
Make Дээрде Адавыс! your homepage!