Otamiz
Bizning osmondagi Otamiz!
Sening muqaddas isming ulug‘lansin.
Sening Shohliging kelsin.
Osmonda bo‘lgani kabi,
Erda ham Sening irodang bajo kelsin.
Bugungi rizq-ro‘zimizni bergin.
Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek,
Sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin.
Bizni vasvasaga duchor qilmagin,
Ammo yovuz shaytondan xalos qilgin.
[Saltanat, kuch-qudrat va shon-shuhrat to abad Senikidir.
Omin.]
Make Otamiz your homepage!