Pare nostre
Pare nostre, que estás en
el cel. Santificat siga el
teu nom. Vinga a nosatres
el teu regne. Taça's la leua
voluntat aixina en la ter-
ra com en el cel. El nostre
pa de cada dia dona-nos-
el hui. I perdona-nos les
nostres culpes aixina
com nosatres perdonem
als qui nos ofenen. I no
nos deixes caure en la
temtació. Sino lliura-
nos del mal.
Amén.
Make Pare nostre your homepage!