Ey bzыrgwor Tat
Ey bzыrgwor Tat ki də osmonət cəy!
Ti bəzыrg nung bər olam ыmыt!
Ləcər dəwroni Ti podšoyi ɣ̆at-ət,
zəmin-ət zəmon də hыkmi taw ыmыt!
Spo rыsq-ət rыzi sakər nəsib car!
Cə spo gənoən šəxs!
Sak bə kuy, ki sakər šakiɣ̆, cə kərk!
kыx̆ter baxṣ̌əṣ̌ carən.
Cə bandi nafs-ət awasən,
Cə waswasayi Iblisən saki niga δыr!
Make Ey bzыrgwor Tat your homepage!