Sunu Baay
Sunu Baay, bi ci asamaan
na sa tur sell,
na sa nguur dikk,
loo bëgg,
na am ci suuf naka ca asamaan.
May nu tey sunu dundu bés bu nekk,
te baal nu sunuy tooñ,
naka nuy baale ña nu tooñ.
Tc bu nu bàyyi nu tàbbi ci bëliis,
wànte musal nu ci lu bon
Amiin.
Make Sunu Baay your homepage!