‫אונדזער פֿאָטער

אונדזער פֿאָטער, װאָס דו ביסט אין הימל,
געהײליקט זאָל װערן דײַן נאָמען.
זאָל דײַן מאַלכעס קומען,
זאָל דײַן רצון געשען,
װי אין הימל, אַזױ אױך אױף דער ערד.
אונדזער טעגלעך ברױט גיב אונדז הײַנט.
און זײַ אונדז מוחל אונדזערע חובֿות,
װי אױך מיר זענען מוחל אונדזערע באַלע־חובֿות.
און ברענג אונדז נישט צו קײן ניסױען,
נאָר זײַ אונדז מאַצל פֿון שלעכץ.
[װאָרן דײַן איז דאָס מאַלכעס,
און די מאַכט, און דער כּבֿוד, אױף אײביק!]
אָמן.

Make ‫אונדזער פֿאָטער your homepage!